Hakkımızda

Berga AR-GE hakkındaki bilmek istedikleriniz

Created with Sketch.

BERGA, Ankara da 1995 yılında kuruldu. Türkiye’deki AR-GE destekleri ile birlikte çalışmalarına başladı.

AR-GE alanında bir İLKİ gerçekleştiren yeni bir bakış açısıyla konusunda “Danışmanlık” sektörü oluşmasına ön ayak olan bir firma oldu. Ancak o yıllarda neredeyse kimsenin bilmediği bir dil konuşuyordu. “Yenilik ve AR-GE”.

Dünyaya farklı bakıyor, heyecanla yenilikleri araştırıyor, yeni şeyler tasarlıyor, düşünüyor ve insanları AR-GE dünyasına davet ediyordu.

Yenilik ve AR-GE düşüncesini paylaşan, onlarla aynı dili konuşan pek çok kişiye ulaşılabileceğini, onların da motive edilebileceğini ve zorlukların üstesinden beraberce kalkılabileceğini sabırla hayal ediyordu.

Günümüzde BERGA çok mutlu.. Ne çok aynı lisanı konuşan ve düşünen olmuş…

Ve elbette 20 yılı aşan sayısız BERGA başarıları…

BERGA, ARGE çalışmaları yapmakta olan yada yapmayı planlayan firmalara sunulan, ulusal AR-GE desteklerinden daha doğru, sistematik ve dinamik bir şekilde faydalanabilmeleri için proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

AR-GE projeleri planlama, yönetim, konumlandırma, fikir ve konsept geliştirme, hibe ve teşvik konularında; 20 yıllık tecrübesi, her sektördeki geniş iş ağı ve alanında uzman yetkin personel kadrosu ile Sanayi, Üniversite, Kamu, Kurum ve Kuruluşları arasında köprü görevini yerine getirmeye hala çalışmaktadır.

 • Müşteri memnuniyetine

  odaklanmak

 • Yenilik ekseninde

  hareket etmek

 • Yasal ve etik şartları

  sınır kabul etmek

 • Gizlilik ilkesine her

  zaman sadık kalmak

 • Sonuca varmak için gerekli

  özen ve özveriyi göstermek

Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Created with Sketch.

Gizlilik : BERGA, karşılıklı güvenin ötesinde tüm müşterilere yüksek gizlilik düzeyinde hizmet garantisi sunmaktadır.

Güven : İşbirliklerinin esasını “ GÜVEN “ oluşturur. BERGA olarak, güçlü yapısıyla ve sektörde kesintisiz 20 yılı aşan oluşumuyla, köklü birikimi, uzmanlıkları ve sayısız başarıya imza atan referanslarıyla güven sunmaya devam etmektedir.

Etik ve Yasal Kurallar : Etik Kuralları oluşturan, din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel, ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması, İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi, saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması gibi kurallara BERGA özen gösterir. Yasal ve Etik şartları sınır kabul etmek, yenilik ekseninde hareket etmek, sonuca varmak için gerekli özveriyi göstermek başlıca BERGA prensiplerini oluşturur.

İş Bölümü ve Roller : BERGA olarak, iş ortaklarının projelerin de uzmanlık alanına yoğunlaşmasına sağlayacak bir işbölümü yapar ve bunun dışında ek bir iş çıkarmayacak şekilde rolleri belirleyerek çalışmalarını sürdürür.

Kazandıkça Kazanmak : Hizmet felsefesi ve iş modeli kazandırdıkça kazanmak temeli üzerine kuruludur. Stratejik ortaklık temelinde ve uzun vadeli işbirliği kurar ve kazancın arması için ortak amaç için çalışır.

Kalite Politikası : BERGA, Yenilik ve AR-GE ekosisteminde 20 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimi ile fark yaratan hizmet çözümleriyle firmalara sunulmasını kalite politikası olarak belirlenmiştir.